0988 666 778        dntnquocvu@gmail.com

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ JAC VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Website: http://otojacdanang.com

Hotline: 0988 666 778

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Các phòng ban

Phòng Kinh Doanh:

Tel: 0236 3.672.889

Bảo hành:

Tel: 18001771

Phòng Kế Toán:

tel: 0236 3.672.887